Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które to stosuje się od 25 maja 2018 roku, Wydawnictwo Paulinianum stosuje następujące środki w celu zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” z siedzibą w Częstochowie, ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

Źródło danych osobowych – czyli skąd je mamy?

Państwa dane osobowe posiadamy w wyniku złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Zamówienie mogło zostać przyjęte w formie listownej (także e-mailowej), telefonicznej lub za pomocą sklepu internetowego http://www.ksiegarniajasnagora.pl, http://www.paulinianum.pl lub http://www.foto.paulinianum.pl, oraz poprzez formularz zapisu na listę mailingową.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na serwerach Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” w siedzibie Firmy.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Państwa dane osobowe są dostępne jedynie wyznaczonym pracownikom Wydawnictwa w miejscu pracy oraz w przypadku realizacji zamówień podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub oferującym usługi transportowe.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w wyniku złożonego zamówienia, w tym do: – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego:

– zakładania konta i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi tegoż konta,

transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

– obsługi reklamacji

– obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy czy też pocztę elektroniczną)

– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

– zgodnie z wymogami prawa, przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i

rachunkowych

– działań promocyjnych i marketingowych

Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej są przetwarzane na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:

– obsługa Państwa życzeń przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta lub przez

formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy

– prowadzenie działań marketingowych własnych usług i towarów, w szczególności i za

Państwa zgodą – przez e-mail i/lub telefon

– zapewnienie dostępu do usług płatniczych w przypadku wyboru takiej formy płatności

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną

– monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników sklepu internetowego Wydawnictwa np.

wyszukiwania słów kluczowych i prowadzenie analiz statystycznych

– organizacja akcji promocyjnych dla klientów Wydawnictwa

– windykacja należności

– przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wynikających z przepisów prawa).

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies wymaganych do poprawnego działania sklepu.

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niewymagane, ale aby zawrzeć i wykonać umowę wynikającą z zamówienia, a tym samym dostarczyć produkty lub usługi przez Państwa zamawiane, niezbędne są:

– imię i nazwisko (lub nazwa instytucji lub firmy),

– adres zamawiającego,

– w szczególnym przypadku adres dostawy (jeśli jest różny od adresu zamawiającego)

– numer telefonu komórkowego (wymagane przez przewoźnika w celu ułatwienia kontaktu)

W przypadku zamówień składanych przez sklep internetowy Księgarnia na Jasnej Górze wymagane są też: adres e-mail i hasło (chyba że nie zakładasz konta stałego klienta, to wówczas tylko adres e-mail) W przypadku niepodania tych danych osobowych, niestety, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia.

Czy Państwa dane są bezpieczne? 

Wydawnictwo Paulinianum wykorzystuje szereg narzędzi technicznych, infrastrukturę oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Czy mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie przez Wydawnictwo Państwa danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej (rownież e-mailowej) bądź telefonicznie.

Jakie mają Państwo inne prawa wobec Wydawnictwa Paulinianum?

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

– prawo dostępu

– sprostowania

– usunięcia Państwa danych

– ograniczenia ich przetwarzania

– prawo do ich przenoszenia

– niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

– prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Jak można się z nami kontaktować?

Najłatwiej przez pocztę elektroniczną pod adresem: wydawnictwo@paulinianum.pl albo telefonicznie pod numerem: 34 37 77 357.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze lub przewozowe w celach tylko i wyłącznie niezbędnych do realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, ale tylko na ich wyraźne polecenie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu do 60 dni w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych

i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

W przypadku udzielenia zgody przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez

okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane osobowe obecnie nie podlegają automatyzacji czy profilowaniu.

Aktualizacje zasad polityki prywatności i regulaminu.

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmian w zapisach regulaminu lub polityki prywatności i bezpieczeństwa, wszyscy klienci zostaną o tym każdorazowo powiadomieni.

Copyright Wydawnictwo Paulinianum 2021 (c) All Rights Reserved
ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
tel. +48 34 37 77 357 (pon. – pt. 8.30 – 16.30), +48 518 676 601
wydawnictwo@paulinianum.pl

%d blogerów lubi to: